Naar het lek luisteren...

"Als in gebouwen na verloop van tijd problemen opduiken, dan is dat vaak het gevolg van een gebrekkige uitvoering bij het optrekken van het gebouw, een ondoordacht ontwerp, onvoldoende opvolging of, worst case, een combinatie van de drie.”

Een mooi voorbeeld hiervan zijn ‘lekken’. Daar waar het spreekwoord ‘naar het lek luisteren’ eigenlijk ‘niets doen’ betekent, krijg je bij onderstaande case wel een heel andere idee hiervan.

Case: ‘Lek in bereidingskeuken van kantoorgebouw’

Omschrijving: De eigenaar van een groot kantoorgebouw, wordt in de bereidingskeuken geconfronteerd met een waterlek. De zoektocht naar de locatie van dit lek sleepte omwille van verschillende redenen ettelijke maanden aan. Natuurlijk met grote gevolgschade als resultaat gaande van het vervangen van verlichting en rookdetectoren tot het volledig verwijderen van pleisterwerken, herstellen van liften en vervangen van branddeuren. Onnodig te vertellen dat gedurende deze herstelperiode de gebruiker van het gebouw grote hinder ondervond.

Taak Cobad: Technische en organisatorische ondersteuning bieden bij het onderzoek en de herstelling van het waterlek.

Oplossing: Het lek bevond zich uiteindelijk in een warmwaterleiding in een pakket schuimbeton van meer dan 60 cm dik. Eens gelokaliseerd kon het op één dag opgezocht en hersteld worden. De gevolgschade herstellen duurde echter nog maanden. Je kan dergelijke lekken nochtans eenvoudig detecteren met een lekdetectietest. Bijgevoegd filmpje toont het moment aan waarop de locatie van het lek gevonden werd. Vaststelling gebeurde in eerste instantie door middel van een thermografische camera en werd vervolgens bevestigd d.m.v. een tweede onderzoek met traceergas. Dit laatste detectietoestel geeft een hoogfrequente geluidstoon weer wanneer het gas gedetecteerd wordt.

Met naar ‘een lek te luisteren’ kan je dus wel degelijk het juiste resultaat bekomen.

Onderstaande foto getrokken met de thermografische camera of Flir camera was een eerste indicatie van het lek. De gele zones op het beeld duiden de lekken in de warmwaterleiding aan.

Lekkenonderzoek.jpg