BIM ontwerp heeft pas zin na het opstellen van een Programma van Eisen

Vorige week woonden we met Cobad een lezing bij te Gent over de ontwikkelingen en toepassingen van BIM (Building Information Modelling)*.

Cobad_BIM.jpg

De mogelijkheden van BIM zijn enorm. Echter, de mindset van de diverse stakeholders dient volgens ons nog een belangrijke verschuiving te ondergaan. Alles begint namelijk bij het begin met de opstelling van een programma van eisen (PvE). Deze start en noodzakelijke invalshoek kwam helaas niet aan bod. Het belang om als bouwheer je eisen en verwachtingen tijdig in de beginfase vast te leggen, wordt alleen maar groter wanneer je je ontwerp uitwerkt in BIM. Zodra een ontwerp uitgewerkt wordt in BIM vermindert dit  drastisch de speelruimte en flexibiliteit om het ontwerp nog bij te sturen. We hebben het dan niet over de technische mogelijkheden. Integendeel, die zijn er en bieden ongekende voordelen t.o.v. vroeger. Nee, het gaat over de extra vraag naar mensen en werkuren dat zo een “ BIM aanpassing” vraagt. Deze “resources” komen al snel onder druk te staan en de vaak –moeilijk kwantificeerbare – voordelen van BIM verdwijnen zo al gauw naar de achtergrond.

Een Programma van eisen is trouwens ook organisch van aard. Zo dient een PvE te groeien doorheen de tijd. Vaak begint men met de grote krijtlijnen en verfijnt men verder naarmate de randvoorwaarden duidelijker worden. Het ontwerpproces is daar slechts een gevolg van, niet andersom. Er kan (moet zelfs) een wisselwerking zijn tussen het ontwerp en het PvE, maar dan wel steeds, om het in BIM termen uit te drukken, op hetzelfde ‘Level of Detail’. Volgens ons is dat de enige manier om succesvol te zijn en de nodige flexibiliteit in een ontwerpproces te bewaren.

 Meer weten over Pve? Bekijk hier onze video.