WZC De Nieuwe Notelaar

PROJECTDETAILS

Opdrachtgever: OCMW Beveren

Project: woonzorgcentrum De Nieuwe Notelaar

Omvang: 147 bedden en 34 serviceflats

Opdracht: Extern Leidend Ambtenaar

Bouwbudget: 19 miljoen euro

Looptijd: 2009 - 2012

Extra informatie: De Notelaar Website

OMSCHRIJVING PROJECT

De Nieuwe Notelaar is een woonzorgcentrum van het OCMW Beveren. Om de complexiteit van de aannemingen op te vangen, werd Cobad ingeschakeld.  Deze aannemingen werden namelijk gesplitst gaande van technische installaties, ruwbouwwerken tot binnenafwerking.

 

EXPERTISE

Cobad vervulde de rol van extern bouwkundig adviseur binnen dit dossier. Als extern bouwkundig adviseur bieden we ondersteuning aan de bouwheer. Zo helpen we met het opvolgen van de aannemers, planning en creëren we overzicht voor de bouwheer. Gezien onze opdracht pas startte op het moment dat de eerste aannemer z’n werkzaamheden finaliseerde, zorgde dit voor extra complexiteit. 

OPLOSSINGEN

Aanbestedingen opsplitsen kan een bepaalde problematiek met zich meebrengen. In dit concreet dossier stelde de aannemer voor de binnenafwerking afwijkingen vast op de maten die de ruwbouwaannemer initieel doorgaf. Aangezien de eerste aannemer reeds opleverde, kon deze niet aansprakelijk worden gesteld. 

Een onnauwkeurige kelderdichting in diezelfde eerdere ruwbouwfase zorgde op een later tijdstip eveneens tot problemen. Tijdens de werken werd namelijk een bronbemaling toegepast om de grondwatertafel tijdelijk te verlagen. Bij het stopzetten van de grondbemaling steeg het grondwaterpeil en liep de kelder onder. Cobad trad dan ook bemiddelend om hier in beide situaties tot een financiëel haalbare oplossing te komen voor alle partijen. Zo stelden we een dading met de aannemer van de ruwbouwwerken op.