WZC Zoetenaard

PROJECTDETAILS

Opdrachtgever: OCMW Stekene

Project: woonzorgcentrum Zoetenaard

Omvang: 155 bedden

Opdracht: Extern Leidend Ambtenaar

Bouwbudget: 13 miljoen euro

Looptijd: 2014 - 2018

Extra informatie: OCMW Stekene Website

OMSCHRIJVING PROJECT

Voor de renovatie en uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum Zoetenaard nam het OCMW van Stekene Cobad onder de arm. Er was duidelijk nood aan extra capaciteit van het WZC - voormalige woonzorgcentrum. Het project splitste men op in 2 fases. Dit om de huidige inwoners zo weinig mogelijk te belasten. In de eerste fase brak men een deel van het bestaande WZC af om een nieuwbouw op te trekken. Zo nam het grootste deel van de bewoners reeds daar hun intrek. Nadien, in de tweede fase, ving men aan met de renovatiewerken en voegde men een extra bouwlaag toe.

 

EXPERTISE

Cobad trad op als extern leidend ambtenaar, met andere woorden als afgevaardigd bouwheer in een overheidsopdracht. Zo adviseerden we de bouwheer in z’n beslissingen omtrent de werkzaamheden. Technisch advies verlenen bij materiaalkeuzes, het opvolgen van budgetten, planning en timing van aannemers verifiëren, zat in ons takenpakket. Natuurlijk maakte ook de bemiddeling en coördinatie tussen verschillende partijen onderdeel uit van deze opdracht. Zo boden we ondersteuning en extra inzichten aan de ontwerpers van dit gebouw.

 

OPLOSSINGEN

In dit dossier was er er sprake van een algemene aanneming. De volledige opdracht werd zodoende toegewezen aan 1 aannemer. Na verloop van tijd ontstond er echter een conflict tussen de ontwerpers en de aannemer omtrent de technische installaties in het dossier. Zo evolueerde de adviserende rol van Cobad eerder naar een bemiddelende functie.

Aanvankelijk verliep de bemiddeling zeer stroef aangezien beide partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het bestuur besliste daarenboven om beide partijen in gebreke te stellen. Dit had als gevolg dat de ontwerpers zich enkel nog voor het hoogstnoodzakelijke engageerden. Zo nam Cobad deze taak ook grotendeels over. Wij zijn steeds blijven zoeken naar een compromis om een rechtszaak te vermijden.  In eerste instantie zijn we hier niet in geslaagd aangezien er wel degelijk een dagvaarding volgde. We slaagden er uiteindelijk wel in om een compromis te sluiten tussen de opdrachtgever en de aannemer.