Home Over Cobad

Over ons

Cobad staat voor coördinatie én bouwadvies

Cobad is actief sinds 2009 als specialist in het begeleiden van grote bouwprojecten. U schakelt ons in voor afgevaardigd bouwheerschap, projectcoördinatie, technisch advies, haalbaarheidsstudies en screening van uitvoeringsdossiers.

In de kern van uw project
Wij werken niet voor uw architect, staan niet tussen uw aannemer en onderaannemers. Cobad wordt volwaardig lid van uw team, zolang dat nodig is. Door deze nabijheid voelen wij uw noden en de eisen van uw project goed aan.

En onafhankelijk
Cobad neemt een onafhankelijke positie in tegenover uw diverse bouwpartners. Op die manier blijft onze blik open en objectief om opties voor te stellen, offertes te vergelijken, te onderhandelen bij conflicten …

 

Coördinatie die stevig technisch onderbouwd is
Zijn wij een studiebureau dat ook coördinatie doet? Neen, Cobad is in de eerste plaats projectcoördinator, met daarenboven de nodige technische kennis van zaken. Wat het voordeel daarvan is: bij een wijziging in het plan bijvoorbeeld, geven we u zowel over de technische kant advies, als over de impact op timing en budget.

Uw bouwpuzzel doen passen
Bouwen is altijd een stukje puzzelen. Het gaat om voorbereiden, plannen en opvolgen. Het gaat om bouwpartners vlot laten samenwerken in een gestroomlijnd proces.

En het gaat van bij de start om een geïntegreerd ontwerp, waarbij alle aspecten van uw bouwproject op elkaar afgestemd worden: esthetiek, organisatie, bouwtechniek, installaties en budget. Doorheen de jaren heeft Cobad een netwerk uitgebouwd van contacten in de bouw. Dit helpt ons om voor u de perfecte match te vinden.

Uitbesteden of zelf doen

Onze meerwaarde zit in de knowhow die we in uw organisatie brengen en in onze grondige aanpak die onnodige meerkosten voorkomt. Daarnaast zoeken we mee naar mogelijkheden om economisch te optimaliseren door sneller of goedkoper te bouwen. Met dezelfde kwaliteit, natuurlijk.

Bovendien hoeft u minder eigen tijd aan het project te besteden, en houdt u uw medewerkers vrij voor taken waar ze wél ervaring mee hebben. U verdient onze kost dan ook snel terug.

Lees meer over onze aanpak

Onze missie

uw complexe bouwproject overzichtelijk maken
Dat doen we door grote projecten te vertalen naar kleinere deelprojecten. Zo krijgt u als bouwheer een kapstok van belangrijke beslissingen en de momenten waarop die genomen moeten worden. Cobad maakt uw project eenvoudiger te beheren, ook financieel. We zorgen dat het resultaat beantwoordt aan alle eisen, van kwaliteit tot regelgeving.

Onze mensen

Dienstverlening als rode draad
Sinds 2009 hebben we onze expertise en diensten steeds meer voor u uitgebreid.

Onze geschiedenis

2009
Opstart begeleiding in overheidsopdrachten

2011
Eerste private opdrachten als afgevaardigd bouwheer

2015
Uitbreiding diensten met document- en communicatieplatform en volledige coördinatieopdrachten

2017
Uitbreiding diensten als technisch raadsman/onderhandelaar in conflictprojecten

2020
Uitbreiding expertise met ingenieur bouwkunde en ingenieur technieken