Home Diensten Aanpak

Onze aanpak

Onze totaalaanpak voor

een vlot bouwproces

Om uw project efficiënt te laten verlopen focust Cobad op 10 cruciale gebieden.
Deze punten beheren en controleren we voortdurend, om snel bij te sturen waar nodig.

 1. Totale project. Wat zijn de fases in het project (breakdown)?
  Hoe plannen we deze stappen tijdig, en met wie?
 2. Doel. Wat valt binnen de opdracht en wat niet?
 3. Tijd. Zal het project binnen de afgesproken timing klaar zijn?
 4. Kosten. Kan het project binnen budget gerealiseerd worden?
 5. Kwaliteit. Voldoet het project aan alle contractueel vastgelegde eisen?
 6. Risico’s. Hoe kunnen risico’s maximaal onder controle worden gehouden?
 7. Personeel. Zijn alle nodige competenties aanwezig in het projectteam?
 8. Communicatie. Verlopen communicatie en rapportering zoals afgesproken?
 9. Aankoop. Is de nodige infrastructuur op tijd besteld en beschikbaar?
 10. Stakeholders. Welke zijn de betrokkenen partijen en hun noden?

Onze dagelijkse houvast

In alles wat we doen voor uw project, brengen we structuur met behulp van 4 pijlers. Ze zijn een interne houvast, zeg maar een automatisme, bij onze dagelijkse taken.

Wanneer een wijziging in het plan noodzakelijk blijkt, dan adviseren we de klant daarover en gaan we na wat de impact is op budget en timing. Door met alle betrokken te communiceren zorgen we dat iedereen goed op de hoogte is van de veranderingen. Verder gaan we het aangepaste proces coördineren en brengen we de nodige competenties en materialen samen. Tot slot controleren we of alles verloopt volgens de nieuwe eisen en afspraken.

Onze services

Welke opdracht u ook aan ons toekent, er is een constante, namelijk onze aandacht voor dienstverlening. We nemen zorgen en taken van u over, zodat u ruimte krijgt voor uw kernactiviteit.

Projectmanagement en bouwteam

Cobad houdt uw bouwteam op het goede spoor en volgt alles strak op. Denk aan bouwteams managen in Design & Build-formules, ontwerpmeetings organiseren en modereren, masterplanningen opmaken, een programma van eisen opstellen, budgetbewaking.

Technisch advies

Bij Cobad kunt u steeds terecht voor een ‘second opinion’ of bijkomend advies over materiaalkeuzes, technische installaties etc. Onze ervaring leert dat de technische uitvoeringskennis bij bouwpartners soms ontbreekt of niet toereikend is.

Administratie en documentmanagement

We nemen uw bouwadministratie over en brengen overzicht. Zoals offertes opstellen en opvolgen, data bijhouden, contracten en typedocumenten voorzien. Alles uniform en conform. Vooral bij projectcoördinatie of conflictbeheersing is nauwkeurig documentbeheer onmisbaar.

Digitaal dashboard

Als klant volgt u alles via een up-to-date dashboard. Eén platform waar u alle bouwdocumenten, verslaggeving, uitvoeringsplanningen, goedkeuringsflows … bij de hand hebt. Ook het bouwbudget monitort u er live. Op elk moment hebt u een stand van zaken, ook van de kosten.