Home Diensten Conflictbeheersing

Conflictbeheersing & bemiddeling

Hou het hoofd koel bij conflicten en voorkom juridische procedures

Wanneer uw bouwproject conflictueus verloopt en de relaties verzuren, staat u er als bouwheer meestal alleen voor. U hebt zelf vaak onvoldoende kennis over bouwaspecten maar krijgt noch van de aannemer, noch van de architect nog ondersteuning. Cobad behartigt dan uw belangen om voor u de best mogelijke uitkomst te bekomen, zonder in een juridische procedure verzeild te raken.

Cobad geeft advies over kwaliteit, timing, schadeclaims, verrekeningen,… en ondersteunt u bij gerechtsexpertises en onderhandelingen. Als erkend bemiddelaar, en met de nodige technische bagage, proberen we problemen op een menselijke, rustige en opbouwende manier op te lossen.

Lees meer in onze blog
COMMUNICEREN – ADVISEREN – COÖRDINEREN – CONTROLEREN –