Home Diensten Screening uitvoeringsdossiers

Screening uitvoeringsdossiers

Zorg voor een accuraat kostenplaatje en voorkom budgetoverschrijding en discussies

In tal van bouwprojecten rijzen conflicten die eigenlijk vermeden konden worden door een tijdige check van de uitvoeringsdossiers. Cobad zorgt dan ook voor een grondige analyse van bestekken, meetstaten en detailramingen aan de hand van de plannen.

Daarbij sporen we tegenstrijdigheden op tussen de verschillende disciplines (architectuur, stabiliteit, technieken) of tussen dossieronderdelen (bestek, meetstaat, plannen). We zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien en sluiten potentiële bronnen van discussie op voorhand uit. Met als resultaat een vlotter bouwproces binnen budget.

Bekijk onze projecten
COMMUNICEREN – ADVISEREN – COÖRDINEREN – CONTROLEREN –